Użytkownicy

Pierwsze logowanie
W celu zalogowania się do programu należy wpisać następujący adres w przeglądarce: app.firetms.com, bądź też wejść na stronę www.firetms.com i wybrać o...
pon, 23 Paź, 2023 o 2:58 PO POŁUDNIU
Dodawanie i edycja użytkownika
W celu dodania nowego użytkownika do systemu należy postępować według poniższego schematu: 1. Wybrać z menu Konfiguracja >> Użytkownicy i po prawe...
pon, 23 Paź, 2023 o 2:24 PO POŁUDNIU
Ustawienie widoczności danych dla użytkownika
W przypadku firm wielooddziałowych można przypisać użytkownika tylko do wybranych oddziałów firmy i nadać widoczność danych w ramach każdego z nich. Takich...
wt, 24 Paź, 2023 o 9:44 PO POŁUDNIU
Podstawowe role użytkowników
W fireTMS można przypisać użytkownikom odpowiednie role w zależności od pełnionych przez nich funkcji.  Każda z ról zawiera inne uprawnienia. Poniżej przy...
pon, 23 Paź, 2023 o 2:43 PO POŁUDNIU
Edycja i tworzenie nowych ról użytkowników
W fireTMS można edytować domyślne role użytkowników lub tworzyć zupełnie nowe - z określonymi uprawnieniami. Edycja domyślnych ról użytkowników W celu e...
pon, 23 Paź, 2023 o 2:57 PO POŁUDNIU