Użytkownicy

Dodawanie i edycja użytkownika
W celu dodania nowego użytkownika/pracownika musimy być zalogowani na konto Administratora. Następnie postępujemy według poniższego schematu: Wybieramy m...
pon, 31 Gru, 2018 o 11:06 RANO
Role kont użytkowników.
Każde konto użytkownika ma obowiązkowo przydzieloną rolę, która jest zależna od pełnionej przez pracownika funkcji w firmie. Mamy możliwość wyboru pomiędzy...
pon, 31 Gru, 2018 o 12:56 PO POŁUDNIU
Zastępstwa
Dzięki FireTMS w łatwy sposób zapewnimy kontynuację działań rozpoczętych przez nieobecnego pracownika. Poprzez ustawienie zastępstwa współpracownicy sprawni...
pon, 31 Gru, 2018 o 11:10 RANO
Ograniczenie widoczności danych dla użytkownika
Dla każdego użytkownika możemy ustawić ograniczenie jego dostępności do danych w wybranym oddziale. Takich zmian może dokonać tylko osoba zalogowana na kon...
pon, 31 Gru, 2018 o 11:10 RANO