Edycja i tworzenie nowych ról użytkowników

Zmodyfikowano dnia 23 Oct 2023

W fireTMS można edytować domyślne role użytkowników lub tworzyć zupełnie nowe - z określonymi uprawnieniami.


Edycja domyślnych ról użytkowników

  • W celu edycji domyślnych ról użytkowników z menu głównego należy wybrać Konfiguracja >> Role, zaznaczyć wybraną rolę i edytować opcją Edytuj.  


System wyświetli daną rolę wraz z dostępem do poszczególnych uprawnień. W tym widoku można dokonać preferowanych zmian - na przykład można zaznaczyć, aby rola Kierownika spedycji dodatkowo miała dostęp na liście wszystkich zleceń do kolumny z prowizją i przychodem.


Uwaga! Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione dla wszystkich użytkowników posiadających edytowaną rolę. Można dokonać edycji wszystkich ról, z wykluczeniem Administratora. 


Tworzenie nowych spersonalizowanych ról użytkowników

  • W celu dodania nowej roli użytkownika należy przejść do Konfiguracja >> Role i tam wybrać opcję Dodaj po prawej stronie listy.
  • Następnie można zdefiniować nowa rolę, nadając jej uprawnienia manualnie, bądź też zaznaczyć dla niej role składowe - w przypadku zaznaczenia roli składowej Kierownika spedycji i Obsługi eksportu do plików Excel nowo stworzona rola odziedziczy ich uprawnienia.


  • Po zatwierdzeniu nowo stworzonej roli można ją przypisać poszczególnym pracownikom. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł