Ustawienie widoczności danych dla użytkownika

Zmodyfikowano dnia 24 Oct 2023

W przypadku firm wielooddziałowych można przypisać użytkownika tylko do wybranych oddziałów firmy i nadać widoczność danych w ramach każdego z nich. Takich ustawień może dokonać osoba z uprawnieniami Administratora.


1. W celu ustawienia ograniczenia widoczności danych należy przejść do menu Konfiguracja >> Użytkownicy i edytować wybranego użytkownika opcją Edytuj (po prawej stronie ekranu).

                                      

2. Następnie należy przejść do edycji pola Oddziały  • Jeżeli użytkownik ma widzieć dane we wszystkich oddziałach, ale może tworzyć dane (np. zlecenia) tylko w oddziałach, do których jest przypisany, należy zaznaczyć opcję powyżej tabeli. Następnie należy przypisać użytkownika do wybranych oddziałów.  • Kiedy pierwsza opcja jest odznaczona (powyżej tabeli), można przypisać użytkownika do wybranych oddziałów i ustawić widoczność danych w ramach każdego z nich. Do wyboru są 3 ograniczenia widoczności danych:

    - tylko własne: użytkownik widzi wyłącznie swoje dane (klientów, tworzone przez niego zlecenia itp.)
    - wszystkie w ramach oddziału: użytkownik widzi wszystkie dane (kontrahentów, zlecenia tworzone przez innych użytkowników itp.)
    - własne dane, lecz wspólna baza klientów: użytkownik widzi wyłącznie swoje zlecenia itp., ale ma dostęp do klientów wprowadzanych do systemu przez innych użytkowników3. Dodatkowo można ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych modułów, przypisując mu odpowiednią rolę. Każda z ról zawiera określone uprawnienia, w zależności od pełnionej przez pracownika funkcji w firmie. W celu zaznaczenia kilku ról jednocześnie należy zaznaczyć wybrane role, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL.


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł