W celu dodania nowego użytkownika/pracownika musimy być zalogowani na konto Administratora. Następnie postępujemy według poniższego schematu:

  • Wybieramy menu Konfiguracja (to menu jest widoczne tylko dla konta z rolą Administratora, więcej o rolach kont użytkowników można dowiedzieć się TUTAJ) i klikamy na Użytkownicy. Następnie klikamy na Dodaj użytkownika po prawej stronie ekranu.


               
             

  • Wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola. Należy pamiętać, aby dodać nowego użytkownika do odpowiadającemu mu oddziału oraz wybrać Role (szczegółowe informacje dotyczące ról można uzyskać TUTAJ)Symbol użytkownika jest to skrót użytkownika, składający się maksymalnie z czterech liter. Dodatkowo przy wprowadzaniu nowego użytkownika możemy ograniczyć jego dostępność do danych innego oddziału (szczegółowe informacje dotyczące ról można uzyskać TUTAJ). Można również zaznaczyć domyślny oddział dla danego użytkownika, który automatycznie będzie podpowiadany podczas tworzenia nowego ładunku, zlecenia czy podczas wystawiania nowej faktury. 


  • Zatwierdzamy, klikając na OK. Nowy użytkownik jest teraz widoczny na liście i gotowy do pracy.

W celu edycji użytkownika również musimy być zalogowani na konto Administratora. Następnie:

  • Wybieramy z listy użytkownika, którego chcemy edytować i po prawej stronie klikamy Edytuj.


Wszystkie pola oznaczone ikoną edycji możemy edytować. W tym miejscu możemy zmienić login (adres e-mail) dla danego użytkownika - po zatwierdzeniu nowego loginu na podany adres e-mail użytkownik otrzyma informację wraz z linkiem aktywacyjnym. Po wykonaniu wszystkich czynności login (adres e-mail) zostanie zamieniony.