W sytuacji, gdy nasza firma ma kilka placówek w różnych miastach bądź państwach, mamy możliwość rozdzielić je, tworząc nowe oddziały. Spedytorzy w oddziale A nie widzą dyspozycji spedytorów w oddziale B. Aby utworzyć nowy oddział:

1. Wybieramy menu Konfiguracja (to menu jest widoczne tylko dla konta z rolą Administratora, więcej o rolach kont użytkowników można dowiedzieć się TUTAJ), klikamy na Oddziały i wybieramy Dodaj.                                                                                      

2. Uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką.  3. Dodajemy uwagi do zleceń, faktur, dokumentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Jest to tekst, który będzie widoczny na dole każdej dyspozycji, na dole każdej faktury oraz na potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.

  • Aby dodać uwagi do zleceń/faktur/dokumentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia, wybieramy odpowiednią zakładkę i klikamy na 

    Dodaj.  • Wybieramy język (polski, angielski, niemiecki, czeski, francuski, rumuński, rosyjski, litewski, słowacki).


  • Wpisujemy treść uwag do faktur/zleceń/dokumentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia i potwierdzamy, klikając OK.


4. Zatwierdzamy utworzenie nowego oddziału, klikając na OK.


5. Po wpisaniu dodatkowych uwag do zleceń/faktur/potwierdzeń i zatwierdzeniu, będą one teraz drukowane na fakturach/zleceniach/dokumentach potwierdzenia przyjęcia zlecenia w zaznaczonych miejscach.