W sytuacji, gdy podczas wprowadzania zlecenia od klienta na liście nie ma dostępnej oczekiwanej waluty, w pierwszej kolejności należy dodać ją do systemu. Aby wprowadzić dodatkową walutę do systemu, należy postępować według poniższego schematu:

  • Wybrać z menu Konfiguracja >> Oddziały, a następnie edytować oddział.W polu Dostępne waluty należy zaznaczyć walutę, która ma pojawić się w systemie. Aby dodać kilka walut jednocześnie, należy zaznaczyć wybrane waluty, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. Następnie zatwierdzić wybór, klikając OK.   • Po wykonaniu powyższych czynności wybrane waluty zostaną dodane do systemu (globalnie, praktycznie we wszystkich miejscach z możliwością wyboru waluty).