W sytuacji, gdy chcemy wprowadzić do systemu zlecenie od klienta, a na liście nie ma dostępnej waluty, w pierwszej kolejności musimy dodać taką walutę do systemu.


Aby wprowadzić dodatkową walutę do systemu, należy postępować według poniższego schematu:

  • Wybieramy z menu Konfiguracja >> Oddziały, a następnie edytujemy wybrany oddział.

     


  • W polu Dostępne waluty zaznaczamy walutę, którą chcemy dodać do systemu. Aby dodać kilka walut jednocześnie, należy zaznaczyć wybrane waluty, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. Następnie zatwierdzamy wybór, klikając OK.


  • Po wykonaniu powyższych czynności wybrane przez nas waluty zostaną dodane do systemu.