Import kontrahentów z pliku CSV

Zmodyfikowano dnia 12 Mar 2024

fireTMS umożliwia import kontrahentów z pliku CSV. Aby zaimportować kontrahentów (klientów / przewoźników) do systemu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Przejść do Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci / Klienci / Przewoźnicy i po prawej stronie wybrać opcję Importuj z pliku 2. Następnie należy pobrać szablon importu (opcja Pobierz szablon importu)3. Po pobraniu szablonu należy uzupełnić plik zgodnie ze wskazanym przykładem, uzupełniając obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką, takie jak:

 • Nazwa - nazwa firmy / kontrahenta
 • Nazwa skrócona 
 • Ulica i numer 
 • Kod pocztowy 
 • Miasto 
 • Kod kraju 
 • Numer NIP 
 • Identyfikator EU VAT 
 • Klient / Przewoźnik
 • Klient: Termin płatności dni lub Przewoźnik: Termin płatności dni / 
 • Klient: Termin płatności punkt odniesienia (Wystawienie dokumentu / Otrzymanie dokumentu / Utworzenie dokumentu) lub Przewoźnik: Termin płatności punkt odniesienia (Wystawienie dokumentu / Otrzymanie dokumentu / Utworzenie dokumentu)
 • Osoba kontaktowa - imię 
 • Osoba kontaktowa - nazwisko 
 • Osoba kontaktowa - tel. komórkowy
 • Osoba kontaktowa - e-mail


Kontrahent może być oznaczony jako:

 • Klient - pola dla Przewoźnika nie są wtedy obowiązkowe 
 • Przewoźnik - pola dla Klienta nie są wtedy obowiązkowe 
 • Klient i Przewoźnik - uzupełnić należy zarówno pola dedykowane dla Klienta, jak i dla Przewoźnika

 


Uwaga! W zależności od globalnych ustawień dotyczących wprowadzania nowych kontrahentów do systemu pole NIP i VAT EU mogą nie być obowiązkowe. Ustawienie to można znaleźć w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Ogólne >> pole Wprowadzanie kontrahentów


 


Dodatkowo można wybrać jedną z dwóch opcji w przypadku wykrycia zduplikowanych kontrahentów

 • Nie zezwalaj na kontrahentów o tym samym numerze NIP lub EU VAT - opcja ta nie wpływa na status importowanego pliku. Jej wybranie nie spowoduje dodanie kolejnego kontrahent do kartotek. Nie zostanie on zdublowany
 • Zezwalaj na kontrahentów o tym samym numerze NIP lub EU VAT - pozwala na wprowadzenie kilku kontrahentów o tym samym numerze NIP lub EU VAT


4. Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy zapisać plik, zachowując jego pierwotny format (CSV). W celu zaimportowania pliku z kontrahentami należy:

 • wybrać zapisany plik
 • wybrać oddział, do którego chcemy przypisać kontrahentów

Uwaga! Aby wybrać kilka oddziałów jednocześnie, należy zaznaczyć wybrane oddziały, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL.

 • wybrać separator - separator można sprawdzić w pliku CSV, otwierając go za pomocą aplikacji Notatnik.
 • kliknąć opcję Importuj kontrahentów  


 

Jeśli w importowanym pliku zabraknie obowiązkowych informacji, w kolumnie Status zostanie wyświetlony komunikat wskazujący ewentualne braki.Jeżeli plik zostanie uzupełniony poprawnie, w polu Status pojawi się adnotacja OKW przypadku większej ilości kontrahentów operacja może potrwać kilka minut - taka informacja pojawi się na ekranie. Dodatkowo użytkownik, który dokonał importu, zostanie powiadomiony drogą mailową o zakończeniu importu kontrahentów. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł