Tagi

Zmodyfikowano dnia 16 Mar 2024

Tag to słowo kluczowe, które można dodawać do poszczególnych obiektów (takich jak pojazd, naczepa, klient itp.). Przykładowo do obiektu naczepa można dodać tag 'standard' lub 'mega', co pozwoli lepiej je rozróżniać.


1. Dodawanie nowego tagu do systemu

 • Aby dodać nowy tag, należy przejść do menu Konfiguracja > Tagi.


Uwaga! Dodany tag musi być ciągiem znaków (nie może zawierać spacji).


 • Podczas dodawania tagu do systemu można zaznaczyć, czy ma on być tagiem jednorazowym, czy dziedzicznym. Tag dziedziczny różni się od jednorazowego tym, że przenoszony jest na inne obiekty powiązane z otagowanym obiektem. Po dodaniu przykładowo do klienta tagu dziedzicznego 'ważne' zostanie on również wyświetlony na ładunku, zleceniu, fakturze, czy też płatności.


Uwaga! Tag dziedziczny przenoszony jest na nowo generowane obiekty. Jeżeli przykładowo dopiszemy tag do klienta, gdzie jest już utworzone z nim zlecenie - tag nie zostanie przeniesiony na to zlecenie. Zostanie uwzględniony dopiero dla nowo tworzonego zlecenia. 


 • Dodatkowo można zdefiniować kolor dla wybranego tagu.


2. Przypisanie tagu do wybranego obiektu

 • Aby przypisać wcześniej zdefiniowany tag dziedziczny na przykład do klienta, należy przejść do Kartoteki >> Klienci i edytować wybranego kontrahenta. Następnie po prawej stronie w sekcji Tagi należy wybrać z listy dodany wcześniej tag.


3. Zbiorcze przypisanie tagu

 • Aby przypisać tag zbiorczo, należy w pierwszej kolejności przejść do preferowanej listy (na przykład lista ze zleceniami) i odfiltrować dane.
 • Następnie należy wybrać znak #, gdzie otworzy się nowe okno z możliwością wybrania tagu i zatwierdzenia opcją Dodaj wybrane tagi.  Uwaga! W powyższy sposób można dokonać również zbiorczego odpisania wybranego tagu.

Reguły dziedziczenia tagów (przenoszenia na inne obiekty): 

1. Tag dodany do ładunku

 • ładunek >> zlecenie zewnętrzne >> faktura sprzedażowa w przygotowaniu >> faktura wystawiona >> płatność do faktury sprzedażowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury sprzedażowej)
  >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury zakupowej)
 • ładunek >> zlecenie wewnętrzne >> faktura sprzedażowa w przygotowaniu >> wystawiona faktura sprzedażowa >> płatność do faktury sprzedażowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury sprzedażowej)


2. Tag dodany do zlecenia zewnętrznego 

 • zlecenie zewnętrzne >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury zakupowej)

Uwaga! Nie przenosi się do faktury sprzedażowej; nie pojawia się w ładunku podpiętym do tego zlecenia. 


3. Tag dodany do zlecenia wewnętrznego

Uwaga! Nie przenosi się do faktury sprzedażowej; nie pojawia się w ładunku podpiętym do tego zlecenia. 


4. Tag dodany do klienta

 • klient >> ładunek >> zlecenie zewnętrzne >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury zakupowej)
  >> faktura sprzedażowa w przygotowaniu >> wystawiona faktura sprzedażowa >> płatność do faktury sprzedażowej >> faktura korygująca (utworzona do faktury sprzedażowej)
 • klient >> ładunek >> zlecenie wewnętrzne >> faktura sprzedażowa w przygotowaniu >> wystawiona faktura sprzedażowa >> płatność do faktury sprzedażowej >> faktura korygująca 


5. Tag dodany do przewoźnika 

 • przewoźnik >> zlecenie zewnętrzne >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej

Uwaga! Nie przenosi się do faktury sprzedażowej. 


6. Tag dodany do kierowcy własnego 

 • kierowca wewnętrzny >> podczas wybrania tego kierowcy w zleceniu własnym w zestawie transportowym tag pojawia się w zleceniu

7. Tag dodany do pojazdu własnego

 • pojazd wewnętrzny >> podczas wybrania tego pojazdu w zleceniu własnym w zestawie transportowym tag pojawia się w zleceniu

8. Tag dodany do naczepy własnej 

 • naczepa wewnętrzna >> podczas wybrania tej naczepy w zleceniu własnym w zestawie transportowym tag pojawia się w zleceniu

9. Tag dodany do faktury sprzedażowej w przygotowaniu 

 • szkic faktury sprzedażowej w przygotowaniu >> wystawiona faktura sprzedażowa >> płatność do faktury sprzedażowej >> korekta faktury sprzedażowej

10. Tag dodany do faktury zakupowej w przygotowaniu 

 • szkic faktury zakupowej w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> korekta faktury zakupowej 

11. Tag dodany do pojazdu zewnętrznego 

 • pojazd zewnętrzny >> zlecenie zewnętrzne >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> korekta faktury zakupowej

12. Tag dodany do naczepy zewnętrznej 

 • naczepa zewnętrzna >> podczas wybrania tej naczepy w zleceniu zewnętrznym w zestawie transportowym tag pojawia się w zleceniu >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> korekta do faktury zakupowej 

13. Tag dodany do kierowcy zewnętrznego 

 • kierowca zewnętrzny >> podczas wybrania tego kierowcy w zleceniu zewnętrznym w zestawie transportowym tag pojawia się w zleceniu >> faktura zakupowa w przygotowaniu >> zatwierdzona faktura zakupowa >> płatność do faktury zakupowej >> korekta do faktury zakupowej 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł