Zlecenie z przeładunkami (dzielenie ładunków)

Zmodyfikowano dnia 03 Nov 2023

fireTMS to system do zarządzania transportem, w tym między innymi do organizacji przewozu ładunków. Umożliwia dzielenie ładunków na kilka sposobów, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika.  


Aby dokonać podziału ładunku, należy najpierw wprowadzić ładunek (zlecenie od klienta) do systemu (więcej na temat wprowadzania ładunków w osobnym wpisie). Po wprowadzeniu ładunku do systemu można dokonać jego podziału od razu lub w późniejszym terminie, wybierając ładunek z listy dostępnych ładunków Ładunki >> Ładunki (do dyspozycji). 


Podział ładunku (na dowolną liczbę części)


W sytuacji, gdy ładunek (zlecenie od klienta) ma pojechać kilkoma różnymi pojazdami własnymi (lub wynajętym przewoźnikiem zewnętrznym), gdzie każdy z nich będzie przewoził inną ilość towaru, należy postępować według poniższej instrukcji: 


1. W pierwszej kolejności należy wprowadzić całościowo ładunek (zlecenie od klienta) do systemu.

 • W tym celu należy przejść do menu Ładunki >> Wprowadź ładunek. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji trzeba zapisać ładunek bez tworzenia zlecenia poprzez opcję Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia


 • Wprowadzony w ten sposób ładunek zostanie wyświetlony w nowej zakładce.  2. Następnie należy podzielić ładunek (zlecenie od klienta) na preferowaną ilość podładunków.

 • Aby dokonać manualnego podziału pierwszego podładunku, należy wybrać opcję Podziel z prawej strony ekranu.  • Po wybraniu opcji Podziel system wskaże wszystkie punkty załadunków i rozładunków wraz z parametrami towaru. Wybierając opcję Wydziel przy poszczególnym punkcie załadunku i rozładunku, można wybrać ilość / parametry towarów do wyodrębnienia.fireTMS pozwala na wybór ilości do podzielenia za pomocą preferowanego ułamka, jak również na wydzielenie parametru ręcznie.  • Następnie należy zatwierdzić wydzielenie pierwszego podładunku, klikając Podziel • W celu wydzielenia pozostałej części towaru ponownie trzeba wybrać opcję Podziel. • Następnie należy wydzielić pozostałą część towaru i potwierdzić podział przyciskiem Podziel
3. Wszystkie wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji, gdzie będzie możliwość utworzenia z nimi nowego zlecenia spedycyjnego lub transportowego.Podział ładunku na równe części


W sytuacji, gdy ładunek (zlecenie od klienta) ma pojechać kilkoma różnymi pojazdami własnymi (lub wynajętym przewoźnikiem zewnętrznym), gdzie każdy z nich będzie przewoził 
taką samą ilość towaru, należy postępować według poniższego schematu:


1. Wprowadzić całościowo ładunek (zlecenie od klienta) do systemu fireTMS. 

 • Ładunek (zlecenie od klienta) powinien zostać zapisany bez tworzenia zlecenia (opcja Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia).


 • Wprowadzony w ten sposób ładunek (zlecenie od klienta) można znaleźć w zakładce  Ładunki >> Ładunki do dyspozycji.


2. Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest podzielenie utworzonego wcześniej ładunku.

 • W celu dokonania podziału na równe części należy w pierwszej kolejności przejść do wybranego ładunku (Ładunki >> Ładunki do dyspozycji) i kliknąć Edytuj, a następnie przejść do zakładki Podział >> Podziel na równe części z prawej strony ekranu.


 

 • Po wybraniu opcji Podziel na równe części otworzy się nowe okno, w którym będzie możliwość zdefiniowania ilości podziału (zakres podziału od 2 do 30). W nowo otwartym oknie należy wpisać ilość części oraz zatwierdzić, klikając OK. • System automatycznie dokona podziału ładunku głównego na zdefiniowaną wcześniej ilość podładunków.3. Wszystkie wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji, gdzie będzie możliwość utworzenia z nimi nowego zlecenia spedycyjnego lub transportowego.Podział ładunku na trasie


W sytuacji, gdy ładunek od klienta musi zostać podzielony na trasie, należy postępować według poniższego schematu:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać ładunek (zlecenie od klienta) z listy Ładunki >> Ładunki do dyspozycji / Wszystkie ładunki i przejść do niego, klikając Edytuj.2. Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest podzielenie utworzonego wcześniej ładunku. 

 • W celu dokonania podziału na równe części należy przejść do zakładki Podział >> Podziel na trasie z prawej strony ekranu.  • System wyświetli okno, w którym należy wpisać wszelkie informacje na temat czasu i miejsca przeładunku. fireTMS umożliwia określenia miejsca przeładunku na trzy sposoby: 


- wyszukaj (wybór spośród zapisanych w systemie miejsc) 

- nowy (konkretny adres) 

- według CMR (kod pocztowy) 

3. Kolejną czynnością, którą trzeba wykonać, jest wybór towaru do przeładowania na trasie 

 • Po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól (oznaczonych czerwoną gwiazdką) należy wybrać opcję Zmień • Po zatwierdzeniu przeładunku na trasie system automatycznie wygeneruje 2 podładunki. - pierwszy z nich uwzględnia miejsce załadunku i miejsce przeładunku na trasie - jako punkt rozładunku - drugi podładunek uwzględnia miejsce przeładunku - jako punkt załadunku i miejsce rozładunku4. Wszystkie wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji, gdzie będzie możliwość utworzenia z nimi nowego zlecenia spedycyjnego lub transportowego.Podział ładunku przez magazyn


W sytuacji, gdy ładunek od klienta musi zostać podzielony przez magazyn, należy postąpić analogicznie do powyższego przykładu (podział ładunku na trasie). 

1. Po zapisaniu ładunku bez tworzenia zlecenia, konieczne jest wybranie opcji Podziel przez magazyn.2. W następnym kroku trzeba wybrać magazyn, daty przeładunku i towaru.  Uwaga!  W celu dodania magazynu do systemu należy przejść do zakładki Ładunki >> Magazyny, a następnie dodać Magazyn, klikając Dodaj.


 • Po uzupełnieniu wymaganych danych należy zatwierdzić podział przyciskiem OK
 • Po zatwierdzeniu przeładunku przez magazyn system automatycznie wygeneruje 2 podładunki: 

- pierwszy podładunek uwzględnia miejsce załadunku i miejsce przeładunku w magazynie - jako punkt rozładunku - drugi podładunek uwzględnia miejsce przeładunku w magazynie - jako punkt załadunku i miejsce rozładunku


3. Wszystkie wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji, gdzie będzie możliwość utworzenia z nimi nowego zlecenia spedycyjnego lub transportowego. Podsumowując: fireTMS umożliwia dzielenie ładunków na różne sposoby, w zależności od potrzeb użytkowników, co znacznie wpływa na usprawnienie i przyspieszenie ich pracy. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł