Wystawienie faktury sprzedaży

Zmodyfikowano dnia 14 Dec 2023

Wystawienie faktury sprzedaży


W momencie, gdy zlecenie zostanie oznaczone jako zakończone, system automatycznie wygeneruje szkic faktury, bazując na danych z ładunku (kwoty od klienta, trasy itp.). Automatycznie wygenerowane szkice faktur można znaleźć w Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury w przygotowaniu.Uwaga! Jeśli szkic faktury zostanie przez pomyłkę usunięty z listy faktur w przygotowaniu, można przywrócić go opcją Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura >> Faktura za ładunekPrzed wystawieniem faktury można sprawdzić podgląd jej wydruku. W tym celu należy przejść do wybranej pozycji na liście faktur w przygotowaniu i wybrać opcję Edytuj.Następnie należy wybrać opcję Drukuj >> Podgląd wydruku faktury.Można również przed samym jej wystawieniem edytować wybrane informacje, na przykład takie jak:  • Data wystawienia - podczas wystawiania faktury system automatycznie podpowie datę bieżącą


Uwaga! System domyślnie pilnuje chronologii daty wystawienia i numeracji faktur (np. w przypadku korzystania z miesięcznej, automatycznej numeracji faktur). Jeżeli zostanie wystawiona faktura z numerem 10/12/2023 z datą wystawienia 05.12.2023 r, to system nie pozwoli wystawić kolejnej faktury z numerem 11/12/2023 z wcześniejszą datą wystawienia niż 05.12.2023 r. 


  • Sposób i termin płatności  - w tym miejscu można wybrać sposób płatności (Przelew, Gotówka, Polecenie zapłaty, Zlecenie stałe, Inny) oraz punkt odniesienia dla terminu płatności (Wystawienie dokumentu, Otrzymanie dokumentu)

  • Waluta faktury - dzięki tej opcji można zmienić walutę faktury na inną


Uwaga! W fireTMS istnieje możliwość wystawienia faktury dwuwalutowej lub faktury z VAT na konto w PLN. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym wpisie.

Dodatkowo można dodać indywidualne uwagi, które będą widoczne na wydruku faktury. W tym celu należy przejść do sekcji Dane dodatkowe i zakładki Uwagi do faktur (na wydruku). 


Uwaga! Po dodaniu indywidualnych uwag będą one prezentowane dodatkowo - nie zastąpią globalnych uwag do faktur (jeżeli takie są zdefiniowane).Fakturę można wystawić za pomocą opcji Wystaw. W tym momencie fakturze zostanie nadany numer oraz przeniesie się ona na listę wszystkich faktur wystawionych w Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł