Rejestrowanie faktury zakupu z zakończonego zlecenia

Zmodyfikowano dnia 24 Feb 2024

Po zakończeniu zlecenia zewnętrznego (spedycyjnego) w systemie automatycznie zostaje wygenerowany szkic faktury sprzedaży do wystawienia oraz szkic faktury zakupu do zarejestrowania. 


Szkic faktury zakupu do zarejestrowania można znaleźć w Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty w przygotowaniu.


Wygenerowana po zakończeniu zlecenia spedycyjnego faktura zakupu ma status Nowa.Przechodząc do jej edycji, za pomocą opcji Rejestruj dokument można uzupełnić brakujące dane faktury (np. numer dokumentu). Można również wybrać opcję Rejestruj dokument bezpośrednio na liście z dokumentami w przygotowaniu (Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty w przygotowaniu). System otworzy to samo okno z możliwością uzupełnienia danych faktury.W przypadku faktur zakupu, dla których formą płatności jest gotówka, podawanie konta bankowego sprzedawcy nie jest konieczne. Również podczas wyboru formy płatności Inny konto bankowe sprzedawcy nie jest polem obowiązkowym.Uwaga! Podczas pierwszej rejestracji faktury zakupu od danego przewoźnika stawka VAT nie jest uzupełniana automatycznie przez system, należy wybrać ją manualnie. W tym celu w części Pozycje dokumentu należy zaznaczyć pozycję i wybrać opcję Edytuj.W widoku edycji pozycji na fakturze w polu Stawka VAT można wybrać stawkę VAT dla tej pozycji, będzie ona również domyślnie podpowiadana podczas rejestrowania kolejnych faktur zakupu od tego kontrahenta.


Podczas rejestrowania faktury zakupu możliwe jest także edytowanie kursu waluty. W tym celu również należy przejść do widoku edycji pozycji na fakturze, w widoku edycji zakładka Kursy walut - w tym miejscu można dokonać edycji daty kursu.


Po zarejestrowaniu faktury zakupu należy zatwierdzić jej rejestrację opcją Zatwierdź. Zatwierdzony dokument zakupu zostanie przeniesiony na listę Dokumentów zatwierdzonych (Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone). Informacja o zarejestrowanej fakturze zakupu pojawi się również na liście wszystkich zleceń (Zlecenia >> Wszystkie zlecenia) w kolumnie Etapy rozliczenia.Istnieje również możliwość zarejestrowania faktury zakupu z zakończonego zlecenia przez Księgowość >> Zakupy >> Rejestruj nowy dokument >> Faktura zakupowa. Po wybraniu Sprzedawcy możliwe jest w części Pozycje dokumentu dodanie zlecenia za pomocą opcji Dodaj zlecenie.Po wybraniu zlecenia z listy należy uzupełnić pozostałe wymagane pola i zarejestrować fakturę zakupu opcją Rejestruj, następnie w celu jej zatwierdzenia należy wybrać opcję Zatwierdź.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł