Dzięki danej funkcjonalności (funkcja dostępna od pakietu Premium) mamy możliwość edycji domyślnie zdefiniowanych ról użytkowników w systemie oraz możliwość tworzenia całkiem nowych ról z wybranymi uprawnieniami. 


Edycja domyślnych ról użytkowników

  • W celu edycji domyślnych ról użytkowników z menu głównego wybieramy Konfiguracja >> Role. Następnie zaznaczamy preferowaną pozycję, którą chcemy zmodyfikować i po prawej stronie wybieramy opcję Edytuj.


           


  • System wyświetli daną rolę wraz z dostępem do poszczególnych funkcji i modułów. W tym miejscu mamy możliwość nadania (bądź odebrania) stosownych uprawnień - przykładowo możemy zaznaczyć, aby rola Kierownika spedycji dodatkowo miała dostęp na liście wszystkich zleceń do kolumny z prowizją i przychodem.


  • Zatwierdzamy zmiany przyciskiem ok. Zmiany te zostaną uwgzlędnine dla wszystkich użytkowników posiadających daną rolę. 


Tworzenie nowych spersonalizowanych ról użytkowników

  • W celu dodania nowej roli użytkownika, po wybraniu z menu głównego Konfiguracja >> Role, wybieramy opcję Dodaj po prawej stronie listy.  • Następnie możemy zdefiniować nowa rolę, nadając jej uprawnienia manualnie, bądź też zaznaczyć dla niej role składowe - jeżeli przykładowo zaznaczymy Kierownika spedycji i Raporty operacyjne, to nowo stworzona rola odziedziczy ich uprawnienia.


  • Po zatwierdzeniu nowo stworzonej roli można ją przypisać poszczególnym pracownikom.