Każde konto użytkownika ma obowiązkowo przydzieloną rolę, która jest zależna od pełnionej przez pracownika funkcji w firmie. Mamy możliwość wyboru pomiędzy: Obsługa płatności, Spedytor, Kierownik spedycji, Księgowy, Kierownik księgowości, Zarząd oraz Administrator. Tylko z konta Administratora można przypisywać poszczególne role kontom pracowników - w każdej chwili taką rolę można zmienić. 

 

Różnice pomiędzy poszczególnymi rolami:

1. Obsługa płatności - jest to konta pracownika, odpowiedzialnego za kontrolowanie wszystkich płatności oraz płatności przeterminowanych. Jeżeli chcemy, żeby ten pracownik widział wszystkie płatności, przechodzimy do zakładki "Konfiguracja" >> "Użytkownicy", edytujemy wybranego użytkownika, następnie edytujemy pole "Oddziały" i zaznaczmy opcję: "Użytkownik widzi dane we wszystkich oddziałach, ale może tworzyć dane (np.zlecenia) tylko w oddziałach, do których jest przypisany".2. Obsługa eksportu do plików Excel - osoba z tą rolę może dokonywać eskportu do excela. 


3. Spedytor - jest to konto pracownika odpowiadającego za dysponowanie zleceniami przyjętymi. 4. Kierownik spedycji - jest to konto pracownika nadzorującego prace spedytorów, główna różnica pomiędzy kontem Spedytora, a Kierownika spedycji polega na możliwości oznaczenia terminu płatności podczas dodawania nowego kontrahenta, możliwości ustawienia limitu kredytu kupieckiego oraz wpisania stawek za kilometr eksport/import (szczegółowe informacje dotyczące dodania nowego klienta można znaleźć TUTAJ).5. Księgowy - pracownik z tego rodzaju kontem będzie odpowiedzialny za poprawne wystawianie faktur, wysyłanie ich do klientów, odznaczanie płatności za faktury. Konto księgowego nie ma możliwości anulowania faktur ani wystawiania ich ponownie. Księgowy ma również dostęp do raportu księgowego (raport bazujący na danych pochodzących z faktur).


     


6. Kierownik księgowości - jest to konto różniące się od konta Księgowego możliwością anulowania oraz wystawiania ponownie faktur oraz możliwością dokonania exportu do excela. Tak samo jak księgowy, również ma dostęp do raportu księgowego (raport bazujący na danych pochodzących z faktur).


  

7. Zarząd - jest to konto posiadające uprawnienia Kierownika spedycji oraz Kierownika księgowości ponad to ma wgląd do pełnego menu Raporty.8. Administrator - jest to konto do zarządzania ustawieniami całej firmy w naszej platformie. Z tego konta dodajemy nowych pracowników oraz oddziały, ustawiamy sposób numerowania faktur/zleceń przyjętych/zleceń wystawionych, dodajemy stopkę oraz nagłówek do wydruku faktur.