Dla każdego użytkownika możemy ustawić ograniczenie jego dostępności do danych w wybranym oddziale. Takich zmian może dokonać tylko osoba zalogowana na konto Administratora.

 • W celu ustawienia preferowanego ograniczenia widoczności danych wybieramy menu Konfiguracja i klikamy na Użytkownicy. Zaznaczamy wybranego użytkownika i go edytujemy, klikając na niego dwukrotnie lub naciskając przycisk Edytuj po prawej stronie ekranu.

                                          RR7EMXLPS3q3u1Kvgc1uV785eJDOAMarxg.png

 • Następnie klikamy przycisk edycyjny przy polu Oddziały.


G0zC7BAKDPz00YO6nB1m5QZDSrGXv2-Mmg.png

 • Jeżeli chcemy, aby użytkownik widział dane we wszystkich oddziałach, ale mógł tworzyć zlecenia do oddziałów, do których jest przypisany - zaznaczamy pierwszą opcję.  • Kiedy pierwsza opcja jest odznaczona, możemy przypisać użytkownika do oddziału i ustawić preferowaną dostępność danych. Do wyboru mamy 3 ograniczenia widoczności danych:

  a) Tylko własne - użytkownik będzie widział wyłącznie swoje dane (wprowadzanych kontrahentów, tworzone przez niego zlecenia).
  b) Wszystkie w ramach oddziału - użytkownik widzi wszystkie dane (kontrahentów, zlecenia tworzone przez innych użytkowników).
  c) Własne dane, lecz wspólna baza klientów - użytkownik widzi wyłącznie swoje zlecenia, ale ma dostęp do klientów wprowadzanych do systemu przez innych użytkowników.  • Zatwierdzamy preferowaną widoczność danych dla danego użytkownika przyciskiem OK.


Dodatkowo możemy ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych modułów, przypisując mu odpowiednią rolę.
 • W celu przypisania preferowanej roli wybieramy ikonę edycji przy polu Role.

U8mvrXstgyqen2t-dsLbgCWGiODZzQxLag.png

 • Wybieramy z listy odpowiednią rolę - w celu zaznaczenia kilku ról jednocześnie zaznaczamy wybrane role, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL (więcej informacji na temat ról użytkowników TUTAJ). Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.