Edycja faktury sprzedaży

Zmodyfikowano dnia 16 Mar 2024

W systemie fireTMS można wystawiać faktury sprzedaży powiązane z ładunkiem, zleceniem lub za inne usługi niezwiązane ze zleceniami. Istnieje również możliwość edycji lub wycofania takich faktur. Poniżej opisane zostały możliwości związane z edytowaniem faktur, w których użytkownik korzysta z automatycznego formatu numeracji faktur. 

1. Faktura sprzedaży ze statusem Wystawiona (Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione)

  • w przypadku faktury z najwyższym numerem (w danym formacie numeracji), można cofnąć jej wystawienie opcją Edycja >> Cofnij zatwierdzenie (tylko ostatnia faktura). Spowoduje to jej wycofanie z listy faktur wystawionych (zostanie przeniesiona do listy faktur w przygotowaniu). Numer dokumentu zostanie odpisany od faktury i będzie mógł być nadany do kolejnej wystawianej. Taką fakturę można usunąć z listy faktur w przygotowaniu (Edycja >> Usuń fakturę w przygotowaniu) lub też dokonać jej edycji i ponownego wystawienia. 


Uwaga! Jeśli szkic faktury zostanie omyłkowo usunięty z listy faktur w przygotowaniu (wygenerowanej przez system na podstawie ładunku i zlecenia), to można przywrócić go opcją Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura >> Faktura za ładunek  • gdy faktura nie jest ostatnią w numeracji, można ją edytować opcją Edycja >> Edytuj i wystaw fakturę ponownie. Po jej wybraniu faktura znajdzie się na liście faktur w przygotowaniu (Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury w przygotowaniu) ze statusem Nowa i będzie można edytować wybrane informacje. Natomiast na liście faktur wystawionych będzie znajdował się historyczny wpis dotyczący tej faktury ze statusem Anulowana (wystawiona ponownie).


Uwaga! Po wybraniu opcji Edytuj i wystaw ponownie nie ma możliwości edycji numeru faktury oraz daty wystawienia - chyba, że nowa data wystawienia mieści się pomiędzy datą wystawienia poprzedniej oraz kolejnej faktury. Opcja może posłużyć do szybkiego wysłania faktury z poprawionymi danymi.   • jest również możliwość anulowania faktury przy użyciu opcji Stwórz dokument powiązany >> Dokument anulacji faktury. Jest to operacja nieodwracalna. Spowoduje to anulowanie faktury wraz z numerem, który jest do niej przypisany. Faktura otrzyma status Anulowana.  • w systemie istnieje również opcja wystawienia faktury korygującej przez Stwórz dokument powiązany >> Faktura korygująca.Użytkownik ma możliwość wystawienia:
- częściowej korekty (np. zwiększenie / zmniejszenie kwoty)

- całkowitej korekty do zera. W tym celu należy w części Pozycje na fakturze użyć opcji Edytuj i w pozycji Po wpisać w polu Ilość lub Cena netto wartość 0. Spowoduje to skorygowanie faktury pierwotnej do zera i zostanie nadany jej status Anulowana (Korekta do zera)
Uwaga! W przypadku, gdy faktura była powiązana ze zleceniem i ładunkiem, po dokonaniu korekty do 0 możliwe będzie ponowne wystawienie faktury za ładunek i zlecenie przez opcję Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura >> Faktura za ładunek.


2. Faktura sprzedaży ze statusem Zapłacona

  • W celu dokonania edycji faktury, która błędnie została oznaczona jako zapłacona, należy najpierw przejść do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności. Następnie tutaj na liście odnaleźć płatność powiązaną z fakturą, która ma być edytowana i użyć opcji Edytuj. W widoku edycji należy użyć opcji Anuluj >> Edytuj i rejestruj ponownie, a następnie w części Dane dotyczące płatności w polu Zapłacono wpisać kwotę 0.

 Po wykonaniu tej operacji można wrócić do faktury i edytować ją według instrukcji w pkt 1. Po ponownym wystawieniu faktury można przejść do płatności (Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności) i jeszcze raz oznaczyć ją jako zapłaconą za pomocą opcji Oznacz płatność.  • Możliwe jest również dokonanie korekty faktury oznaczonej jako zapłaconej (status Zapłacona). W tym celu można skorzystać z opcji Stwórz dokument powiązany >> Faktura korygująca. Jeżeli wystawiona zostanie korekta do 0, płatność związana z korygowaną fakturą automatycznie zostanie przekształcona w płatność wychodzącą ze statusem Do zapłaty. W przypadku wystawienia korekty niezwiązanej z kwotą faktury, płatność wygenerowana do faktury korygującej będzie miała automatycznie nadany status Zapłacona.


3. Faktura sprzedaży ze statusem Skorygowana


W przypadku omyłkowego wybrania opcji Faktura korygująca lub konieczności cofnięcia wystawienia korekty można usunąć fakturę korygującą w przygotowaniu lub wycofać jej wystawienie. W tym celu należy przejść do Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury korygujące, odnaleźć na liście korektę powiązaną z fakturą sprzedaży i przejść do jej edycji.

- opcja 
Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu - należy ją wybrać w przypadku, gdy faktura korygująca nie ma jeszcze nadanego numeru. Szkic faktury korekty zostanie wtedy usunięty z listy faktur korygujących. A status zwykłej faktury zmieni się ponownie na status Wystawiona.


- opcja Edycja >> Wycofaj wystawienie (tylko ostatnia faktura korygująca) - należy ją wybrać w przypadku, gdy jest to korekta z najwyższym numerem. Numer dokumentu zostanie odpisany od faktury i będzie mógł być nadany kolejnej wystawianej. Taką fakturę można usunąć z listy faktur korygujących (Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu)


 

Można również anulować fakturę korygującą przez Stwórz dokument powiązany >> Dokument anulacji faktury korygującej. Spowoduje to anulowanie faktury korygującej wraz z numerem, który jest do niej przypisany. Operacja ta jest nieodwracalna.


Po wykonaniu w fakturze korygującej jednej z opisanych powyżej opcji, możliwa będzie edycja pierwotnej faktury sprzedaży. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł